Krachtige composities, briljante kleuren, diepe zwarten.

Een beeld van Ruden Riemens maakt indruk. Het hecht zich aan het netvlies. Werk maakt hij dicht bij huis in Zeeland en ver weg. Van Frankrijk tot diep in Afrika. Zijn werk wordt internationaal gewaardeerd en kent een grote verscheidenheid aan  liefhebbers: particulieren of bedrijven die weten wat voor effect goede fotografie heeft.

Ruden Riemens (1963) is een absolute professional met dertig jaar ervaring. Gedreven, gepassioneerd en compromisloos als het om kwaliteit gaat. Hij voorziet zijn opdrachtgevers van het prachtigste beeldmateriaal, variërend van Zeeuwse landschappen en portretten tot kunstzinnig studiowerk.

Naast werk-in-opdracht vervaardigt Ruden Riemens kenmerkend en soms zelfs spraakmakend vrij werk. Inmiddels beschikt hij over een groot beeldarchief. Zijn werk is op afspraak te bezichtigen in zijn galerie aan de Middelburgse Korendijk. Naast zijn eigen werk beheert hij ook de nalatenschap van zijn vader Wim Riemens (1933-1995). Hierdoor omvat de collectie het gefotografeerde tijdsbeeld van meer dan een halve eeuw met als rode draad het wonen, werken en leven in Zeeland.

Geïnteresseerd? Maak kennis met Ruden Riemens, bekijk de collectie en bespreek met hem een mogelijke aankoop of opdracht.

Powerful compositions, brilliant colours, deep blacks

A photograph of Ruden Riemens impresses, it catches the eye. He works close to home in Zeeland (the Netherlands) and far away. From France till deep into Africa. His work is internationally recognized and has a wide range of devotees: individuals or companies who recognize the effect of good photography.

Ruden Riemens (1963) is an absolute professional with thirty years of experience, driven, passionate and without compromises when it is about quality. He provides his clients with the finest images, ranging from landscapes in Zeeland and portraits till artistic studio work.

Besides commissioned work Ruden Riemens manufactures characteristic and sometimes even talked-about work. In the meantime he has a big photo archive. His work can be seen by appointment in his gallery at the Korendijk in Middelburg. Besides his own work he administers the estate of his father Wim Riemens (1933 – 1995). Hereby the collection implies the photographed era of more than half a century with a thread of living, working and life in Zeeland.

Interested? Meet Ruden Riemens, view his collection and discuss with him a possible purchase or assignment.

Des compositions intenses, des couleurs brillantes, des noirs profonds.

Une image de Ruden Riemens impressionne. Elle tape dans l’oeil. Il travaille près de chez lui en Zélande et ailleurs. De la France jusqu’en Afrique profonde. Son oeuvre est reconnu a un niveau international et connaît une grande diversité d’amateurs. Des personnes privées ou des entreprises qui connaissent l’ effet d’une bonne photographie.

Ruden Riemens (1963) est un professionnel sans réstriction avec 30 ans d’expérience. Engagé, passionné et sans concession quand il s’agît de la qualité. Il produit pour ses clients du matériel visuel magnifique, allant de paysages de Zélande et de portraits jusqu’au travail d’atelier artistique.

Ruden Riemens produit aussi bien du travail sur commande que du travail caractèristique et parfois même du travail saissisant. Entre-temps il dispose d’archives d’images importantes. Il est possible de voir son oeuvre sur rendez-vous dans son atelier situé à le ‘Korendijk’ à Middelburg. Il gère non seulement son propre oeuvre mais également l’oeuvre de son père Wim Riemens (1933 – 1995). En conséquence la collection représente l’image d’une époque de plus d’un demi siécle avec pour fil conducteur habiter, travailler et vivre en Zélande.

Vous êtes intéressé? Faites connaissance avec Ruden Riemens, regardez la collection et  discutez avec lui d’un éventuel achat ou d’une commande.

Kraftvolle Kompositionen, brilliante Farben, tiefes Schwarz.

Die Bilder von Ruden Riemens hinterlassen Eindruck, heften sich an die Netzhaut. Sein Werk wird international geschätzt und kennt eine große Zahl von Liebhabern: Privatpersonen sowie Unternehmen, die wissen, welche Bedeutung gute Fotografie hat.

Ruden Riemens (Jahrgang 1963) gilt mit dreißig Jahren Erfahrung als absoluter Profi. Getrieben von Leidenschaft und Kompromisslosigkeit, wenn es um Qualität geht, versorgt er seine Auftraggeber mit prachtvollem Bildmaterial, variierend von Zeeländischen Landschaften und Portraits bis hin zu kunstverständiger Studioarbeit.

Ruden Riemens fertigt nicht nur Auftragsarbeiten an, sondern auch charakteristische und für sich selbst sprechende Freie Arbeiten. Inzwischen verfügt er über ein großes Bildarchiv. Neben seinen eigenen Arbeiten führt er auch den Nachlass seines Vaters Wim Riemens (1933–1995). Die gesamte Kollektion bietet einen Überblick über das fotografische Zeitbild von mehr als einem halben Jahrhundert zu den Themen Wohnen, Arbeiten und Leben in Zeeland.

Sie sind interessiert? Lernen Sie Ruden Riemens kennen, sehen Sie sich seine Kollektion an, und besprechen zusammen mit ihm einen möglichen Ankauf seiner Arbeiten oder Ihren speziellen Auftrag.